محصولات پریفرم

انواع پریفرم های تولیدی شرکت رزپلاست بروجرد

ردیف نوع پریفرم( گرم ) اندازه دهانه ( میلی متر ) ارتفاع ( میلی متر )
۱ ۱۵.۵ ۲۸
۲ ۲۲ ۲۸ ۹۷
۳ ۲۷ ۷۰ ۵۱
۴ ۳۱ ۲۸ ۱۴۵
۵ ۳۱ ۷۰ ۵۵
۶ ۳۶ ۷۰ ۷۷
۷ ۴۰ ۷۰ ۷۷
۸ ۴۵ ۲۸ ۱۲۸
۹ ۵۰ ۹۰ ۸۵
۱۰ ۷۰ ۹۰ ۱۲۰
۱۱ ۷۰ ۴۵ ۱۵۰
۱۲ ۷۵ ۴۵ ۱۵۰
۱۳ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۳۲
۱۴ ۱۴۰ ۱۲۰ ۱۳۲
۱۵ ۲۷۵ ۱۲۰ ۲۱۷
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian